FAVV ziet ook verboden sulfiet in vleeswaren niet

favv

Er is wel wat méér mis met de voedingscontrole, het gedrag van de industriële landbouw én de distributiesector, zegt vzw Climaxi (beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid). Climaxi werkt aan een dubbeldocumentaire over landbouw ‘Ceci n’est pas une patate’ en 'Fish & Run 3'. Climaxi ontdekte zopas dat er bij Carrefour vleeswaren te vinden zijn waar het sinds 1998 verboden sulfiet in zit. 

Climaxi maakt een dubbele documentaire over het Europese beleid rond landbouw en visserij maar stuit daarbij op een heel aantal nauw verbonden thema’s. In navolging van de globalisering werd ook ons voedsel geglobaliseerd. Kleine bakkers en slagers verdwenen en werden vervangen door supermarkten. Die zetten boeren en andere leveranciers onder druk om aan een zo goedkoop mogelijke prijs te leveren. Gelukkig is er ook een nieuwe trend van korte keten, verkoop op de boerderij, middenveldgroepen en klanten die zelf het heft in handen nemen.

Bij het ontrafelen van deze zaken stoten wij dikwijls op onlogische zaken, dingen die het licht niet mogen zien of feiten die nadelig zijn voor producent en consument.

Zo zagen we in een aantal lokale supermarkten het sinds 1998 verboden sulfiet. Sulfiet is een schadelijk bewaarmiddel dat vitamines in de voeding afbreekt en gebruikt wordt bij wijn, gedroogde vruchten, bier enz… Het gebruik bij vlees werd in 1998 verboden omdat het vlees door sulfiet zijn rode kleur bewaart. De klant kan dan niet meer zien in welke staat het vlees echt is.

Climaxi vond o.m. sulfiet in américain bij Carrefour Herzele en stelde de perswoordvoerder de vraag wat hier mis zou kunnen lopen. Het antwoord is voor ons enigszins hilarisch. Perswoordvoerder Vera Vermeeren zegt in een mail: “Graag informeren wij u dat Carrefour de wetgeving strikt naleeft. Sulfiet wordt bijgevolg niet gebruikt en hoort niet thuis in de opgesomde ingrediënten van dit product. Dankzij uw opmerking hebben wij vastgesteld dat sulfiet, per abuis, nooit uit de ingrediëntenlijst van dit product op de gebruikte weegschaal van deze zelfstandige winkel werd gehaald, ook al werd het niet meer in het product gebruikt. Dit is nu wel gebeurd.”

Climaxi vindt dat dit antwoord getuige is van de vele problemen in de retailsector wat voeding betreft en stelt daar graag wat vragen bij: Kan het dat iets bijna twintig jaar (sinds 1998) op een etiket staat zonder dat de directie dat opmerkt? Is er geen enkele kwaliteitscontrole van Carrefour bij zijn aangesloten zelfstandigen? Doet het FAVV dan zo lang geen controles bij die vestiging? Eenzelfde soort zaken horen wij in de visserijsector: de visveiling van Oostende ging een aantal weken geleden een week dicht omdat de temperatuur er te hoog was. Er werd twee jaar gewacht voor het zover kwam. Climaxi kreeg dit verhaal toen al in de pers.

Tegelijkertijd hoort Climaxi politici zeggen dat men weinig geleerd heeft van de dioxinecrisis. Journalisten laten weten dat het beleid steeds minder open is naar het verschaffen van informatie toe. Wij ondervinden dat ook bij het maken van onze documentaires.

Kleine zelfstandigen (restaurants, producenten, mensen uit de korte keten) klagen er dan weer over dat het FAVV zéér streng is voor hen, o.m. wat betreft uitbatingsvergunningen en de technische vereisten daarvoor.

vzw Climaxi roept de deelnemers aan het parlementair debat van woensdag op om de eieren-zaak door een heel brede bril te bekijken en de ganse sector nog eens onder de loep te leggen. Wij durven daarbij betwijfelen of een supervrije markt wel goed is voor onze gezondheid. Wij vragen dat men de gepaste conclusies neemt (verplichte openbaarmaking van gegevens, evenwichtiger controles, méér aandacht voor grote distributie- en productiecentra).

De Climaxi-films ‘Ceci n’est pas une patate’ en ‘Fish & Run 3’ komen uit in september. Tijdens het weekend van 11 tot en met 13 augustus organiseert Climaxi een weekend rond landbouw in Leuven.

Filip De Bodt

Naschrift: Vandaag komt Carrefour met een andere woordvoerder en een andere versie van de feiten. Bernard Van Outryve: Op basis van een foto van 2016 laat u uitschijnen dat Carrefour sulfieten aan vleeswaren zou toevoegen. Net als mijn collega Vera Vermeer u gisteren al antwoordde, informeer ik u dat Carrefour in het algemeen, en deze zelfstandige winkel in het bijzonder, geen sulfiet aan haar préparé toevoegt. U bent wellicht op de hoogte dat wij anderzijds bij wet verplicht zijn de ingrediënten te vernoemen van producten die gebruikt worden om préparé te bereiden, m.n. mayonaise. De opsomming ervan vindt u op het etiket en start met “mayonaise: koolzaadolie ….”. Het gebruik van het conserveermiddel E224 is bij de productie van mayonaise toegestaan, die op zijn beurt toegestaan is bij de bereiding van préparé. Deze zelfstandige uitbater heeft bijgevolg 100% conform de wetgeving gehandeld en verdient het niet – om samen met 780 andere winkels - met de vinger te worden gewezen. "

Climaxi keek na of dit inderdaad het geval is en stelt met enige verbazing vast dat de Europese regelgeving dat inderdaad toelaat: Men mag een aantal zaken niet gebruiken of toevoegen, maar als ze in de ingrediënten zitten, dan mag dat wel. Hoe vreemd het ook klinkt, men heeft dus idd. geen enkele formele wetsovertreding begaan, al kan enkel een analyse van de volledige samenstelling daar zekerheid over bieden. Climaxi roept de kamercommissie en Europa op om dergelijke verwarring in de toekomst onmogelijk te maken. Climaxi stelt ook vast dat de reacties van beide persverantwoordelijken enigszins tegenstrijdig zijn. Gisteren mag sulfiet absoluut niet worden gebruikt en hoort het niet thuis bij de ingrediënten. Vandaag mag het wel in een ingrediënt van de ingrediënten!