Vlaanderen breidt vervuilende energie uit onder het mom van jobs

Gisteren raakte bekend dat het omstreden bedrijf ExxonMobil start met de bouw van een nieuwe raffinaderij in de Antwerpse Haven. Vlaams minister-president Geert Bourgeois, Vlaams minister Annemie Turtelboom en burgemeester Bart De Wever staken vol trots de eerste spade in de grond. Het spoor dat men daarbij bewandeld wordt duidelijk: investeringen in vervuilende, korte termijn jobs.

ExxonMobil investeert meer dan 1 miljard dollar (793 miljoen euro) in een nieuwe raffinaderij in de Antwerpse Haven. Deze blijkt ondermeer geschikt te zijn om teerzandolie om te zetten naar brandstof.


TEERZANDOLIE?

Teerzanden zijn een mengeling van zand, klei en olie in vaste vorm. Zij behoren tot de oncoventionele fossiele brandstoffen zoals steenkoolgas, schaliegas en schalie-olie.

Om deze teerzanden te ontginnen is er een enorme hoeveelheid energie en water nodig. Diep liggende teerzanden worden ontgonnen door hete stoom in de grond te pompen. Vervolgens moet deze dikke teerzandolie omgezet worden tot bruikbare olie. Dit is één van de processen die mogelijks in de Antwerpse haven zullen plaatsvinden.

Door dit omstreden proces is er bij teerzandontginning minstens drie maal zoveel energie nodig als bij conventionele olie. Volgens Milieudefensie stoten auto’s die rijden op benzine van teerzandolie 23 procent meer broeikasgassen uit.Teerzandontginning houdt ook risico’s in voor de plaatselijke bevolking: de oliesmurrie moet worden opgeslagen. Vaak worden hier zogenaamde ‘smurriemeren’ voor gecreëerd. Door lekkages raken grondwater en rivieren vervuild, wat ook effecten heeft op de kwaliteit van het drinkwater.

ExxonMobil maakt er zelfs geen geheim van dat het om de omstreden Canadese teerzandolie zou gaan. Een tweet van het bedrijf over de feestelijke opening in de Antwerpse haven meldt: “Het is belangrijk dat Europa geen energiebronnen weert, zoals de Canadese zware olie.”


JOBS OP KORTE TERMIJN IN PLAATS VAN INSPANNINGEN VOOR KLIMAAT

Men kiest er duidelijk voor om hopeloos te investeren in extreem vervuilende fossiele brandstoffen. De capaciteit van de traditionele olievelden neemt langzaam af. Fundamentele keuzes over welke weg we willen uitgaan, dringen zich op.Tegelijkertijd is een grondige aanpak van het klimaat urgenter dan ooit. Enkele maanden geleden werden de eerste klimaatvluchtelingen erkend, oogsten mislukken o.w.v. de veranderende weersomstandigheden en de opwarming van de aarde wordt onomkeerbaar.

Dit teerzandproject staat lijnrecht tegenover de Europese richtlijn rond brandstofkwaliteit. Het plan van de EU om de uitstoot van de productie van autobrandstoffen met zes procent te doen dalen, wordt onmogelijk door te investeren in teerzandolie.

Toch staken Geert Bourgeois, Annemie Turtelboom en Bart De Wever gisteren de eerste spade in de grond. Vol trots, want dit project belooft nieuwe jobs.Er zijn echter veel meer jobs te creëren die échte oplossingen bieden, zoals energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energiebronnen in handen van lokale gemeenschappen, los van vervuilende multinationals.

Tijd voor een lange termijnvisie, waarbij helemaal afgestapt wordt van het afwentelen van de nadelen van de schadelijke effecten van de energiewinning op het milieu en menselijke gemeenschappen. In Canada zijn het weer de inheemse volkeren die de schade van energiewinning door teerzandolie moeten incasseren. Volgens de VN verklaring betreffende de rechten van de inheemse volkeren kunnen ontginningsactiviteiten op hun grondgebieden maar plaatsvinden na voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de inheemsen. Deze hebben zich echter al decennialang stevig en duidelijk verzet tegen deze ontginningsprojecten, die een ravage betekenen voor hun leefgebieden en de manier waarop dat leefgebied belangrijk is voor hun levensonderhoud, gezondheid maar ook traditionele leefwijze en cultuur. Hun rechten, vastgelegd in de VN verklaring, worden dus weer eens geschonden. Het is tijd om te stoppen met het subsidieren en positief in de aandacht brengen van vervuilende energieprojecten, en over te gaan tot het bevorderen en promoten van de mogelijkheden en positieve realisaties van een democratische, sociale, milieu en klimaatvriendelijke omgang met energie.

Vzw Climaxi laat het hier niet bij. De nieuwe klimaatcampagne „geen lege doos voor het klimaat” gaat alvast van start. We verzamelen het komende jaar de eisen van burgers en sturen deze in dozen op naar betrokken politici. De dozen zelf nemen we ook mee naar de COP21 in Parijs om er ter plaatse de eisen van burgers te vertegenwoordigen. Daarnaast organiseert vzw Climaxi op zaterdag 11 oktober om 10u een vergadering in Antwerpen. Meer info.