Ertzberg versus Climaxi

De afgelopen dagen ontvingen we twee brieven over de nomatie van de Leuvense projectontwikkelaar Ertzberg voor de Greenwash Award, één van de CEO van het bedrijf Jo Vandebergh en één van een advocatenkantoor dat optreedt in naam van de ontwikkelaar. In de eerste brief werd er gevraagd om een recht van antwoord te publiceren op onze website (alsook op DeWereldMorgen.be). De tweede brief stelt onomwonden dat de nominatie van Ertzberg dient ingetrokken te worden zoniet zal Ertzberg “via de rechter zijn rechtmatige belangen beschermen”. “Onnodig te zeggen dat daar ook een vordering tot schadevergoeding bijhoort”.

Climaxi beraadt zich nog over de situatie. We vinden nog steeds dat er meer dan voldoende argumenten zijn om de nominatie van Ertzberg te behouden. Anderzijds behoeden we ons voor een dure rechtszaak. Ziehier enkele commentaren van onze kant.

- De Greenwash Award wordt al een vijftal jaar uitgereikt. Nog nooit heeft een genomineerd bedrijf gedreigd met rechtszaken en schadevergoedingen. De Greenwash Award is in de eerste plaats een ludieke prijs, die tot doel heeft om te sensibiliseren; organisaties en bedrijven zijn niet altijd zo groen en ecologisch als ze zelf laten uitschijnen. Het is goed om met voldoende kritische blik naar onszelf en anderen te kijken. Tot hier toe werd er altijd sportief gereageerd door de genomineerden, al heeft iedereen recht op een wederwoord.

- We hebben Ertzberg laten weten dat we er geen enkel probleem mee hebben om zo een recht van antwoord te publiceren op onze eigen website (en ook op die van DeWereldMorgen.be). Meer nog, we vroegen de voorgestelde tekst op in Word-formaat, zodat we werk konden maken van de publicatie. De CEO van het bedrijf stelde dit in zijn eerste brief als een afdoende tegemoetkoming voor. Blijkbaar willen de advocaten nu een stap verder gaan. Ze halen het kanon boven om te schieten op een kleine beweging als Climaxi. We stellen ons de vraag of Ertzberg wel beseft dat het op deze manier mogelijk nog veel méér negatieve aandacht zal opwekken in de komende dagen en weken...

Indien er fouten geslopen zijn in het artikel op onze website, corrigeren we die graag. Zo zou de convenience manager van de wijk Tweewaters en de kost van de syndicus van de Balk van Beel vandaag minder dan de helft bedragen per appartement, dan vermeld in ons artikel. Ondermeer omdat de handelszaken mee betalen en er ook 106 appartementen zijn in de Balk en geen 102. Wij zijn vertrokken van de cijfers van 2014-2015. Indien die vandaag niet meer kloppen, fair enough. Dat zetten we dan graag recht.

Zowat alle andere vermeende “fouten” die in het artikel zouden staan, kunnen blijkbaar veel moeilijker weerlegd worden. Wij schreven dat Ertzberg op ramkoers zit met de bewoners. Ertzberg zelf spreekt nu van “gesprekken of zelfs wrijvingen tussen bewoners onderling of tussen (sommige) bewoners en de beheerders”. Tja, dat gaat dan over een interpretatie, vast staat dat er inderdaad wrijvingen zijn en dat die tot op vandaag voortgaan. De problemen met de “balansventilatiesystemen” en het verhaal over de “airco's” wordt niet eens tegengesproken, maar gekaderd in de “inloopfase” van het gebouw. Ook het gebrekkige afvalstraatje wordt niet ontkend, alleen belooft Ertzberg het in de toekomst beter te zullen doen. Zelfde verhaal voor de ontbrekende koelvakken of het afstoten van het gedeelte sociale woningbouw. Er wordt een draai aan gegeven, maar de aangehaalde feiten uit ons artikel worden niet weerlegd. Het feit dat we de handelszaken in de Balk als niet zo duurzaam omschrijven wordt “inhoudelijk onjuist maar ook bijzonder grof” genoemd. Wij stellen enkel vast dat het niet gaat om het type handelszaken die werden opgesomd in de oorspronkelijke presentatietekst van Ertzberg (een bioslager, lokale producenten of een fietshandel). Het maakt dat we niet erg onder de indruk zijn van deze tegenargumenten...

- Opmerkelijk is ook dat er op een aantal andere argumenten en feiten uit ons artikel gewoon niet wordt ingegaan. Het feit dat je op het digitale infobord elementaire documenten, zoals de veiligheidsvoorschriften voor het gebouw niet kon terugvinden, bijvoorbeeld. Het behoort wat ons betreft nochtans tot de bredere argumentatie dat de Balk van Beel en de bijhorende dienstverlening heel wat gebreken vertoont. Het feit dat je in de fietsenstalling nauwelijks een stopcontact vindt om de batterij van een electrische fiets op te laden etc. Meer nog, tussen de publicatie van het artikel en vandaag bereikten ons nog tal van andere klachten in verband met het gebouw. Indien Ertzberg écht meer aandacht aan deze Award wil geven, dan nodig, kunnen we altijd ook nog met deze nieuwe elementen op de proppen komen.

- De CEO van het bedrijf stelt ook dat Ertzberg als maatschappelijk verantwoorde onderneming betrokken is bij tal van sociale werkingen en goede doelen. Zo wordt er verwezen naar samenwerkingen met en ondersteuning van Buurtwerking 't Lampeke, het Centrum voor Algemeen Welzijn of Poverello. Wij stellen dit helemaal niet in vraag maar wensen er ook geen verdere discussie over te voeren. Ons artikel en de nominatie voor deze Greenwash Award had enkel te maken met de wijk in aanbouw Tweewaters en het contrast tussen de oorspronkelijke beloftes en de situatie zoals die vandaag is.

Wij vinden het onvoorstelbaar kleinzerig dat een bedrijf als Ertzberg dermate veel gewicht wil geven aan een ludiek opgezette Award, die vooral tot doel heeft om de kritische blik aan te scherpen. Ertzberg werd voorgedragen door klimaatactivisten uit de regio Leuven, die vonden dat Ertzberg genomineerd mocht worden voor de prijs net omwille van de niet nagekomen beloftes. Misschien dat de oorspronkelijke grootspraak van Ertzberg een dergelijke nominatie bespoedigd heeft. Maar zou er echt een rechter rondlopen die vindt dat deze klimaatactivisten deze mening niet mochten toegedaan zijn en bijgevolg het zwijgen moeten opgelegd worden? Nogmaals: dat zou pas voor negatieve publiciteit aan het adres van Ertzberg zorgen.