Jaak Brepoels - Wat zoudt gij zonder het werkvolk zijn?

Datum: 
za, 16/04/2016 - 14:00 to 16:00
Type Activiteiten: 

Jaak Brepoels stelt zijn geactualiseerde boek over de arbeidersbeweging voor. Vergetelheid dreigt het lot te worden van de sociale strijd. Het verleden van de arbeidersbeweging wordt bij het brede publiek stilaan een onbekende. Zeker nu de arbeidersbeweging steeds meer in het oog van de storm staat en menige sociale verworvenheid in de gevarenzone komt, kan het geen kwaad om dat verleden opnieuw op te rakelen en tot zijn recht te laten komen.

Ruim 35 jaar geleden publiceerde de toenmalige uitgeverij Kritak het eerste deel van 'Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn?'. Het boek bood een vulgariserend overzicht van de geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging. Het tweede deel, dat verscheen in 1981, was anders van opzet: een lijvige kroniek van de arbeidersstrijd in de jaren 1966-1980. Jaak Brepoels actualiseerde dit 'standaardwerk' en bespreekt de sociale strijd tot op de dag van vandaag, waarbij hij onder andere aandacht besteedt aan de rol van vrouwen, de verzuilde structuren en de rol van Europa.

Jaak Brepoels stelt ons zijn geactualiseerd boek voor en gaat daarna graag in discussie over de relevantie van zijn boek voor de sociale strijd zoals die vandaag gevoerd wordt, over de amnesie bij een breed publiek, over de verdiensten van de vakbeweging gaat en over de nood aan sterke vakbonden en pittige strijd om de sociale verworvenheden, zoals door vorige generaties met bloed, zweet en tranen verworven, te behouden en uit te breiden.

’t Uilekot ism Climaxi vzw, Masereelfonds Aalst

Locatie: Volkshuis, Houtmarkt, Aalst

Inkom adk: € 5