Leuven: ’t Werkvolk heeft een verleden, nu de toekomst nog

Datum: 
ma, 15/02/2016 - 20:00 to 22:00

Locatie

Oratoriënhof
Mechelsestraat
Leuven
België
Type Activiteiten: 

Boekvoorstelling ‘Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn’ van Jaak Brepoels

Panel: Jaak Brepoels (auteur, gemeenteraadslid sp-a), Eva Brumagne (algemeen directeur Femma), Dirk Van De Poel (directeur Interprofessionele werking Vlaams ABVV en voorzitter van het transitienetwerk Middenveld)

Moderator: Jef Peeters (Oikos)

Waar? C.C. Oratoriënhof, Mechelsestraat 111, Leuven

Org.: Masereelfonds, Oikos, Climaxi

De arbeidersbeweging streefde naar de maatschappelijke ontvoogding van de kleine man en vrouw die door het negentiende-eeuwse kapitalisme veroordeeld leken tot een armoedig bestaan. Dat dit ver achter ons ligt, is de verdienste van de arbeidersbeweging. Maar met de kennis van dat verleden is het povertjes gesteld. Weinigen trekken de historische verdiensten van de arbeidersbeweging in twijfel. Sommigen beschouwen dat tijdperk als afgesloten. Wie met beide voeten in de sociale realiteit staat, weet beter. Vandaag baadt het land in een sfeer van sociale onrust, staat de arbeidersbeweging in het oog van de storm en komt menige sociale verworvenheid in de gevarenzone. Politieke partijen die zich historisch beriepen op de arbeidersbeweging hebben het moeilijk, de sociale zekerheid en de verzorgingsstaat kraken in hun voegen en in het verweer daartegen grijpen de vakbonden naar middelen die het niet altijd goed doen bij de publieke opinie.

Daarom kroop Jaak Brepoels, historicus en sp.a-gemeenteraadslid te Leuven, in zijn pen. Wat van de persen rolde (660 blz.) is een volledig herziene en geactualiseerde uitgave van Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn?, wat in 1977 als een standaardwerk gold. Geen nostalgische terugblik, maar een die ook peilt naar de uitdagingen van vandaag. Daarom willen we met de boekvoorstelling ook naar de toekomst van de arbeidersbeweging kijken in het licht van een noodzakelijke transitie naar een socialer en ecologischer maatschappij. 

Dirk Van De Poel (ABVV) zal uitweiden over de vakbond in transitie en Eva Brumagne (Femma) kan het initiatief van de vrouwenbeweging Femma, die besliste om een arbeidsduurvermindering tot 30 uur per week zonder loonverlies te introduceren voor haar werknemers, in dat kader duiden.