De Eetbare Stad

Het voorbije jaar werkte vzw Climaxi mee aan het project Een Ander Land, een initiatief van De Toekomstfabriek. Via denkoefeningen en praktijkonderzoeken bundelden verschillende werkgroepen nieuwe visies op “Een Ander Land”. Want er is wél een alternatief.

Vzw Climaxi trok samen met Vormingplus en enkele vrijwilligers op onderzoek uit binnen het thema “ecologie”. Dit erg breedde thema werd na enkele ontmoetingen afgebakend naar De Eetbare Stad, een term die vele ladingen dekt. De Eetbare Stad staat niet enkel voor de volkstuinen die her en der uit de grond gestampt worden, maar ook voor een alternatief, lokaal gebaseerd voedselsysteem waar consument en producent elkaar ontmoeten. Verschillende vragen kwamen aan bod: hoe gaan we om met grondschaarste in de stad? Sporen we de stad aan om volkstuinprojecten op te zetten, of eisen we zelf openbare ruimte op? Hoe kunnen ecologische projecten bijdragen aan de sociale cohesie, en andersom?
Deze denkoefening restulteerde in een reportage waarin drie projecten in beeld komen: zelfoogstboerderij CSA Wijveld, de gekraakte volkstuinen ’t Landhuis en de stadsakkers van de Rabotsite.

We stelden deze reportage voor tijdens de publieksavond van 14 januari 2015, maar voerden ook een diepgaander debat. Tijs (bioboer) en Charlotte (onderzoekster Ilvo) gaven hun visie over stadslandbouw op kleine en grote schaal, grondproblematiek en de voedselvoorziening. Vervolgens ging het publiek rond de tafel zitten met initiatiefnemers of actievelingen van de verschillende projecten uit de documentaire. Praktische tips, problemen, maar ook toekomstvisies kwamen aan bod en werden uitgewisseld.