Regeerakkoord: stuur die lege doos terug

Terwijl de nieuwe federale regering harde en duidelijke maatregelen neemt op sociaal en economisch vlak, blijft ze op de vlakte wat ecologie en klimaat betreft. Dat zegt veel en geeft Climaxi het gevoel dat de regering zich vooral inzet voor de economische belangen van een kleine groep mensen en veel minder opkomt voor de algemene belangen van de ganse bevolking. Climaxi lanceert een campagne waarbij het de Belgen tot aan de klimaattop in Parijs vraagt om dozen met hun suggesties rond de klimaatpolitiek op te sturen naar de Vlaamse en Federale regering. We hopen op die manier het thema opnieuw op de agenda te kunnen plaatsen.

Het enige zéér duidelijke punt is dat men Doel 1 en 2 langer wil openhouden, als men daar de toelating voor krijgt. Men gaat het doen met een energiemix en spreekt zich niet uit of daar ook onconventionele brandstoffen (schaliegas, teerzandolie, steenkoolgas) bij horen. Hoe men de stijgende energieprijzen in de hand gaat houden of verminderen is evenmin duidelijk. Wel gaat men ‘bekijken’ of er vlotter kan omgesprongen worden met de sociale tarieven. 

Men wil een energie- en klimaatpolitiek voeren die rekening houdt met de internationale situatie en de Europese normen. België slaagt er evenwel al jaren niet in om de nodige inspanningen netjes te verdelen over de gemeenschappen en de federale staat. Nu wil men werken naar een ‘pakt’.

Op Europees vlak wil men de klimaatdoelstellingen vereenvoudigen door er maar één meer over te houden: het doen dalen van de emissie. België wil er voor pleiten om de Europese doelstellingen rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te laten vallen, ‘vermits dat middelen zijn die bijdragen tot het eerste’. Het klinkt allemaal bijzonder weinig bevlogen en ambitieus.

Men gaat inzetten op het beter afstemmen van vervoer, vergroenen van het wagenpark en inschakelen van de scheepvaart. Maatregelen als deze kaderen binnen het geloof in een soort van mythe waarbij men denkt dat men nog méér op de markt kan gooien, als het maar groen is. Niet groener wagens, minder wagens is ons voorstel. Ook bijzonder weinig voorstellen zijn dit toch voor de regering van een land dat voor de Europese rechtbanken staat vanwege overtreding van de fijn stof normen. 

In het hoofdstukje rond de NMBS staan evenmin baanbrekende oplossingen. Geen fusie van de onderdelen ervan, geen extra-budgetten maar peanuts als het koppelen van het variabel loon van de managers aan de stiptheid, beter afstemmen fiets en trein enz… Daartegenover staan het herbekijken van de gratis kaartjes én de verplichting tegenover de werknemers om bij stakingen een minimumdienst te voorzien. De werknemers en klanten betalen dus het gelag.

Verder is er een hoofdstukje duurzame ontwikkeling dat vooral stelt dat de overheid zelf het voorbeeld moet geven, wat een lichtpuntje ter grootte van een lucifersvlam is in dit akkoord.

Climaxi stelt vast dat de coalitiepartners in de Federale Regering niet verder komen dan die in de Vlaamse regering en dat ze totaal geen antwoord bieden op de uitdagingen van deze tijd. Climaxi roept de bevolking op om zélf oplossingen te formuleren en die in een doos naar verschillende ministers te sturen. Deze dozen hebben we gedrukt, de voorstellen moeten van de mensen komen. Op een jaar tijd willen we al die voorstellen ook groeperen en een eigen klimaatakkoord voorstellen. info en dozen bestellen via contactformulier

Filip De Bodt