nieuws

Visserijblad 2016 is uit!

Op het Herzeelse kantoor van Climaxi ligt de editie 2016 van Het Visserijblad, 82ste jaargang. Het Visserijblad verscheen tachtig jaar als gespecialiseerd en kritisch maandblad rond visserij en zee. Het werd vernieuwd onder leiding van Flor Vandekerckhove tot een blad met visserijnieuws, sociale en ecologische standpunten, cultuur en historie. De vissers maakten er zelf bijdragen voor.

Genomineerd voor de Greenwash award 2016: Minister Schauvliege

In juli 2009 werd Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur in de regering Peeters. In 2014 werd haar portefeuille Omgeving, Natuur en Landbouw. Ze verloor cultuur, maar kreeg er landbouw bij. Al zeven jaar is ze dus verantwoordelijk voor het natuurbeleid in Vlaanderen.

Eandis antwoordt!

Gisteren openden heel wat kranten met de mededeling dat het verzet tegen de deelname van de Chinese firma SGEL aan Eandis toenam. Dat klopt ook. Er was de artikelenreeks van Climaxi.

Lancering greenwash award 2016!

Climaxi vzw wil dit jaar terug een Greenwash award uitreiken. Dit zal gebeuren net voor de Vlaamse klimaattop die eind dit jaar gepland is. Een greenwash award is een speciale 'prijs' voor een organisatie, persoon, bedrijf,... die uitblinkt in greenwashen en zichzelf veel groener voorstelt dan de realiteit. Het is intussen al de vijfde award die we zullen uitreiken.

Eandis: met alle Chinezen: opnieuw stijgende energieprijzen!

Wij hebben niets tegen gelijk welk volk ter wereld, en zeker niet tegen China. Het is ons wel te doen om de energiesector, die we zoveel mogelijk in eigen handen willen houden, met een zo groot mogelijke participatie van de bevolking. In deze bijdrage bekijken we hoe de deal tussen Eandis en China in mekaar zit en wat de gevolgen zijn voor ons landsdeel en zijn energiegebruikers. Die zijn niet min.

Eandis: met alle Chinezen….

Rond de voorbije eeuwwisseling viel een interessante beslissing. Na jaren verstrengeling en monopolie in de energiesector besliste Europa daar een einde aan te maken. Productie van energie en verdeling moesten gescheiden worden. Vlaanderen voegde daar aan toe: én die verdeling moet in openbare handen zijn.

Pagina's

Subscribe to nieuws